Skip to content

حرف ا

اَئِریَمَن
اِئوپاتُر
اَئوتیارَه
اِئودیموس رودسی
اَئوروَت‌اَسْپَه
اَئوروَسارَه
اَئورْوَنْت
اَئورَه
اِئوسِبِس
اِئوشْنَرَه
اَئِووگَفْیَه
اَئیریَنَه
اَئیریَنَم‌وَئِجَه
اَئیرْیوخْشوثَه
اَئیریَه
اَئینَئیرَه
اَبدالونیموس
اَبْسال‌وَهار
ابلیس
ابن‌اثیر
ابن‌اسفندیار
ابن‌العِبری
ابن‌بَطوطِه
ابن‌بلخی
ابن‌حَوْقَل
ابن‌خردادبِه
ابن‌خَلدون
ابن‌رُستِه
ابن‌عِبْری
ابن‌فقیه
ابن‌فندق
ابن‌قُتَیْبِه
ابن‌مُسکویِه
ابن‌مُقَفَّع
ابن‌مُقْلِه
ابن‌ندیم
ابن‌واضح
اَبْنون
ابوالفِداء
ابوالفرج اصفهانی
ابوحنیفه
ابوریحان بیرونی
ابوعلی بلخی
اُبول
ابومنصور ثَعالبی
ابومنصور طوسی
اَبیرادو
اَبیوَرد
اَپارسَن
اَپام‌نَپات
اَپَئوشَه
اَپَدانَه
اَپَسا
اَپَمَه ۱
اَپَمَه ۲
اَپورسَن
اَپوش
اِپیفانِس
اُتْرار
اَتْرَت
اَترَط
اَتَمَئیتَه
اَثفیان
اَثور
اَثورا
اَثورَه
اَجغار
اَحسَنُ‌التقاسیم ‌فی ‌مَعرِفه‌الاقالیم
احیاء‌الملوک
اخبار الرُسُل والمُلوک
اخبارُ‌الطَوّال
اخترکاویان
اَخْتْیَه
اُخُس
اَخسیکَت
اُخواست
اُداتیس
اِدِسا
اَدوکَنَئیشَه
اِراتُستِنِس
اِراتوستِنِس
اَران
اُرانسکی
اِراهَستان
اَرَبایَه
اَربَئیرا
اَرِبْسون
اَربِل
اَربیل
اَرْت
اَرَتا
اَرتَبان
اَرتَبَه
اَرتَخَشَثْرَه
اَرتَشْتونا
اَرتَنگ
اَرتْ‌وَهیشت
اَرْتَه
اَرَتَه
اَرتَه‌بازو
اَرتَه‌بان
اَرتَه‌داد
اَرتَه‌وَردیَه
اَرْت‌یَشت
اِرِثِه
اَرجاسپ
اَرجاسپ خیون
اَرَّجان
اَرِجَت‌اَسْپَه
اَرجَنه
اَرجوخی
اِرِخْشَه
اَرخَه
اَرْد
اُرُد (یکم)
اُرُد (دوم)
اَرداویراز
اَرداویراز‌‌نامه
اَرداویراف
اَرداویراف‌نامه
اَردَبَه
اَردَشیر (پسر گشتاسپ)
اَردَشیر (پهلوان سپاه گشتاسپ)
اَردَشیر (یکم هخامنشی)
اَردَشیر (دوم هخامنشی)
اَردَشیر (سوم هخامنشی)
اَردَشیر (چهارم هخامنشی)
اَردَشیر (یکم ساسانی)
اَردَشیر (دوم ساسانی)
اَردَشیر (سوم ساسانی)
اَردَشیر بابَکان
اَردَشیر پاپَکان
اَردَشیر جَمیل
اَردَشیرخُرَّه
اَردَشیرخْوَرِّه
اَردَشیر خوش‌حافظه
اَردَشیر درازدَست
اَردَشیر نیکوکار
اَردَنگ
اَردَوان (یکم)
اَردَوان (دوم)
اَردَوان (سوم)
اَردَوان (چهارم)
اَردَوان (پنجم)
اَردوخ
اَردوخْشو
اَردومَنیش
اَرِدْوی
اَرِدْویسورَه
اَرِدویسورَه‌یَشت
اَردَهال
اَردیبهشت
اَردیبهشتگان
اَردیبهشت‌یَشت
اَرْد‌یَشت
اَرِزوشَمَنَه
اَرِزَه
اَرِزَهی
اِرِزی
اِرِزیفیَه
اَرژَنگ
اَرژَنگ ‌تورانی
اَرژَنگ‌دیو
اَرژَنه
اَرْس
اَرَش
اَرشادا
اَرشام
اَرشامَه
اَرَشْتات
اَرَشْتاد
اَرشْتی
اَرَشتی‌وَئیگَه
اَرْشَک
اَرَشَنیش
اَرغاسوان
اَرَکَدریش
اَرَّگان
اَرگُسْتِه
اَرْگیشْتی (یکم)
اَرْگیشْتی (دوم)
اَرمان
اَرمانَک
اَرمایِل
اُرْمَک
اَرمَنیِه
اُرموری
اَرمین
اَرمینَه
اِرنان
اَرَنگ
اَرِنَواچی
اَرنَواز
اَرِنَوَک
اِروئا
اُرومیه
اَروَند
اَریارَمنَه
اَریئَئو
اَریجاسوان
اَریسمان
اُزبکی
ازدواج با محارم
ازروئه
اِزَگین
اِزیدَه
اَزینَوَنت
اَژدَهاک
اَژی
اَژی‌دَهاک
اسب
اِسپارت
اَسْپانبَر
اَسپَچَنَه
اِسپَردَه
اَسْپْرِس
اَسْپِرِنَه
اَسْپْروز
اَسْپْریس
اِسْپَند
اِسْپَندِگان
اَسپَنوی
اِسْپیتا
اِسپیتاماس
اِسپیجاب
اِسْپیدانوشت
اُسِّت
اِسْتاتِئیرا ۱
اِسْتاتِئیرا ۲
اِسْتاتِر
اِستاتیر
اُسِتان
اِستَخر
اِستِر
اِسْتْرابو
اِسْتْرابون
‌اِستِر و مُردْخای
اِسترووِه
اُستُقیلا
استوانه کورش
اُسِتی
اَسْتی‌گَفْیَه
اِسخیلوس
اِسحاق‌وَند
اسدی طوسی
اسطوره
اِسفَند
اِسْفَندِگان
اِسفَندی
اسفندیار
اسکندر
اِسکودَر
اَسَگَرتَه
اِسَگیلَه
اِسَگین
اسماعیل‌آباد
اِسمِردیس
اَسْمَن
اَسْموغ
اَسنَپوی
اشپیگِل
اَشتاد
اَشتاد‌یَشت
اِشتار
اَشْتْرا
اَشْتی
اَشْتی‌گَفْیَه
اَشْرَت
اشرف‌آباد
اَشک
اَشک‌آباد
اِشْکاشِم
اَشکالُ‌العالَم
اَشکانی
اَشکانیان
اَشکبوس
اَشکَش
اِشْکَفتِ سلمان
اِشْکَفتِ گاوی
اَشْکون
اَشِمَئُغَه
اَشوریاش مَزوتاش
اَشَه‌وَهیشتَه
اَشی
اِشیل
اَشی‌یَشت
اِصطَخر
اِصطَخری
اَعلاقُ‌النَفیسه
اَغْرَئِرَثَه
اَغریر
اَغریرَث ۱
اَغریرَث ۲
اُغوان
افراسیاب (شاه توران)
اَفراسیاب (شهر)
اَفَسا
اَکَئوفَکَه
اِکباتان
اَکَد
اَکَدی
اَکَمَنَه
اَکوان ‌دیو
اَکوفوچیا
اَکیتو
اَکیناکِه
اَگرَداتوس
اَگرَداد
اَگْنی
الاَغانی
اَلبَدْءُ وَالتاریخ
اَلبُرز
البَزیدَج
البَیان والتَبیین
التاج
التَفهیم
التَنبیه و‌الاِشراف
اَلْتَه
الحَضراء
اَلران
الرُسُل والمُلوک
الرُها
العِبَر
الفِهرِست
الکامِل فی‌التاریخ
الکساندر (یکم)
الکساندر (دوم)
اَلکوس
المختصر فی تاریخ‌البشر
المَسالِک‌المَمالِک
المَسالک وَالْمَمالِک
المعارف
المِلَل وَالنَحَل
اَلوا ۱
اَلوا ۲
الواح تخت‌جمشید
اُلوان
اَلْوَند
اِلیاس
اِلیمائیت
اِلیمایی
اَمِرِتات
اَمُردات
اَمُرداد
اَمُردادگان
اَمِشاسپَند
اَمِشَسْپِنتَه
اَمَه
اُمید
اِمیدِ اَشَوَهیشتان
اَنار
اَنارام
اَنامَکَه
اَناهیتا
اَناهیتَه
اَناهید
اِنِئالیتیک
انبار
اِنجیل
اندرز آذرباد ‌مِهرسْپَندان
اندرز اوشْنَرِ دانا
اندرز پوریوتْ‌کیشان
اندرز خسرو قبادان
اندرز دانایان به مَزْدیَسنان
اَندَروای
اَندَریمان ۱
اَندَریمان ۲
اَندَمان
اَندیدمان
اَندیرمان
اَنزان
اَنشان
انصاری دمشقی
اَنَغران
انقلاب نوسنگی
اَنْگَدروشْنان
اَنْگْرَه‌مَئینیَوَه
اَنْگره‌مینو
انگور
اِنْلیل
انوشبرد
اَنوشیروان
اَنیران
اوپائیری‌سَئِنَه
اوپَدَرمَه
اوپَرَتات
اوپَستا
اوپَمَنَه
اوتان
اوتانِس
اوتانَه
اوتو
اوجاهورسنت
اوجَه
اورارتو
اوراشْتو
اورامان
اورامانی
اورتاکو
اورْفا
اورمَزد (خدا)
اورمَزد (پسر گشتاسپ)
اورْهای
اورواخْشَیَه
اوروپَه
اوروَه
اوزبوی
اوزمَیاپَتییْ
اوزَوَه
اَوْژْدان‌وَه
اوسِت
اَوِستا
اَوِستایی
اوسَدَن
اوشْتَه‌وَئیتی
اوشْنَر
اوشیدا
اوشیدَرجشن
اوشیدَرِنَه
اوشیدَم
اوغْلو
اوفْراتو
اَوْگِمَدَیْچا
اولاد
اولاد غَندی
اول تابستانی
اومان‌اَلْداش
اونْتاش‌گال
اونْتاش‌ناپیریشا
اونْگیلیون
اووارَزمی‌یْ
اووْجَه
اووادَئیچَیَه
اووَخْشْتْرَه
اَویسْتاک
اویْغوری
اویَما
اَهَرموک
اَهرَن
اَهریمَن
اَهَلموک
اَهورا
اَهورا‌مَزدا
اَهورَه
اَهورَه‌مَزدا
اَهی
اَیاتْکار زَریران
اَیاثْرِم
اَیاثْرِمَه
ایالت‌های اشکانی
ایخْتوویگو
ایران
ایرانشهر
ایران‌ویج
ایرانیان
ایراهستان
ایرَج ۱
ایرَج ۲
ایرون
ایزَلا
ایزیدور خاراکْسی
ایسیدور
ایشْپوئینی
ایشْتار
ایشْتوویگو
ایلا
ایلام
ایلان
ایلان‌داغی
ایلِرز
ایلی
ایلیل
ایمَنیش
اینانا
اینجِه
اینْشوشیناک
اَیماقی
ایوان کرخه
ایوان کسری
ایوان مدائِن
اَیونیه

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی