Skip to content
 

البرز (هربرز، هرئیتی، هرابرزئیتی)

اَلبُرز: هَربُرز (پهلوی)/ هَرَئیتی و هَرابِرِزَئیتی (اوستایی). نام عمومی رشته‌ کوه‌هایی که از پامیر در شرق تا آناتولی در غرب کشیده شده است. نام فعلی البرز فقط بر بخش میانی البرز باستانی اطلاق می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی