Skip to content
 

اغریرث 1 (اغرئرثه)

اَغریرَث: اَغْرَئِرَثَه (اوستایی). پسر پَشَنگ و برادر افراسیاب که با نبرد با ایرانیان مخالف بود و گروهی از ایرانیان اسیر را آزاد کرد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی