Skip to content
 

اغریرث 1 (اغرئرثه)

اَغریرَث: اَغْرَئِرَثَه (اوستایی). پسر پَشَنگ و برادر افراسیاب که با نبرد با ایرانیان مخالف بود و گروهی از ایرانیان اسیر را آزاد کرد.

[hidepost]

او در نهایت به دست افراسیاب کشته شد. اغریرث در اوستا ستوده شده است: «می‌ستاییم فروهر اَغریرَث پیرو نظام هستی و دلاور را» (بند 131 فروردین‌یشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی