Skip to content
 

اشی (ارته، ارت، ارد، آراد)

اَشی: و اَرتَه (اوستایی)/ اَرْت و اَرْد (پهلوی)/ آراد. ایزدبانوی دارایی و فراوانی و نگاهبان شکوفه‌های بهاری. به نظر می‌رسد پیش از آنکه اَشی نامی باشد برای ایزدبانوی دارایی و توانگری و فراوانی، نامی بوده است برای صورت فلکی پُر نور و پیرا قطبی کرسی‌نشین (خداوند کرسی/ ذات‌الکرسی)، که به پیکر دختر زیبایی تصور می‌شده است که بر کرسی یا چارپایه‌ای نشسته است.

[hidepost]

در مهریشت این صورت فلکی از یاران میترا/ مهر دانسته می‌شود. یکی از یشت‌های کهن اوستا با نام اشی‌‌یشت متعلق به این ایزدبانو است. همچنین نام روز بیست و پنجم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی. بیرونی در التفهیم نام این روز را در گاهشماری سغدی «اَردوخ» و در گاهشماری خوارزمی «اَرجوخی» ثبت کرده است. به این ترتیب ممکن است نام «اَردوخْشو» که بر شماری از سکه‌ها دیده شده است، با نام اَشی در پیوند باشد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی