Skip to content
 

اسکودر

اِسکودَر: سْکودْرَه (فارسی باستان)/ ایشکودْرَه (عیلامی)/ ایسکودورو (بابلی). سرزمین در حدود مقدونیه و بلغارستان. از سرزمین‌های متصرفه هخامنشیان. امروزه بخش آسیایی شهر استامبول با نام اسکودار شناخته می‌شود که ممکن است با اسکودر در پیوند باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی