Skip to content
 

اسفندی

اِسفَندی: جشنی در نخستین روز اسفندماه که در این روز به زنان هدیه می‌داده‌اند. همچنین در این روز آشی می‌پخته‌اند که «آش اسفندی» نامیده می‌شد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی