Skip to content
 

اسفندگان (اسپندگان، سپندارمذگان، مردگیران)

اِسْفَندِگان: اِسپَندگان/ سِپَندارمَذگان/ مَردگیران. جشنی در روز پنجم اسفندماه (اسفندروز از اسفندماه) در ستایش و گرامیداشت اسفند/ سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین سرسبز. جشن اسفندگان روز گرامیداشت زمین بارور و بانوان دانسته می‌شده است. این روز با نام مَردگیران (هدیه گرفتن از مردان) نیز در ادبیات فارسی بکار رفته است. ابوریحان بیرونی از این جشن به عنوان یک جشن کهن یاد می‌کند و اضافه می‌کند که این روز و ماه از دیرباز جشن زنان شوهردار بوده و شوهران بر آنان بخشش می‌کرده‌اند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی