Skip to content
 

استخر (اصطخر)

اِستَخر: اصطخر. شهر کهن و قلعه‌ای در استان فارس و در حدود مشهد مادرسلیمان تا تخت‌جمشید که امروزه مکان آنها به درستی شناخته نشده است. استخر در جغرافیای تاریخی ایران مقر خسروان دانسته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی