Skip to content
 

است (استی، استیا، آس، آلان، آلبانیای قفقاز)

اُسِّت: اُسِتی/ اُسِتیا/ آس/ آلان/ آلبانیای قفقاز. سرزمین و مردمانی که در قفقاز شمالی و در دو جمهوری خودمختار اُسِتیای شمالی و جنوبی زندگی می‌کنند و به زبان آسی که از زبان‌های ایرانی است، تکلم می‌کنند. یکی از نظام‌های کهن گاهشماری در میان مردمان اوستیا زنده مانده است.

مردمان اوستیا، سنت گاه‌سنجی طبیعی خورشیدی، یعنی مراقبت و مشاهده محل طلوع و غروب خورشید در روزهای گوناگون سال خورشیدی را تا چند دهه پیش حفظ کرده‌ بودند و هنوز هم به شکل نادری بر آن پایبند هستند. آنان سنجش فرارسیدن پاره‌های زمانی سالیانه و نیز هنگام جشن‌ها و مناسبت‌ها را نه با تقویم متوسط محاسباتی، که با رؤیت حقیقی خورشید و سنجش مکان آن می‌سنجیده‌اند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی