Skip to content
 

اسپیدانوشت

اِسْپیدانوشت: روز امید/ نوروز بزرگ (این نام جدیدتر است). جشنی در روز ششم فروردین‌ماه (خردادروز از فروردین‌ماه). از روزهای خجسته ایرانیان، همراه با شادی و آب‌پاشی. روز آغاز سال نو در تقویم سُغدی و خوارزمی.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی