Skip to content
 

اسپیدانوشت

اِسْپیدانوشت: روز امید/ نوروز بزرگ (این نام جدیدتر است). جشنی در روز ششم فروردین‌ماه (خردادروز از فروردین‌ماه). از روزهای خجسته ایرانیان، همراه با شادی و آب‌پاشی. روز آغاز سال نو در تقویم سُغدی و خوارزمی.

[hidepost]

در متن پهلوی ماهِ فروردین، روزِ خرداد رویدادهای بسیاری به این روز منسوب شده است. از جمله: پیداییِ کیومرث و هوشنگ، روییدن مشی و مشیانه، تیراندازی آرش شیواتیر، غلبه سام نریمان بر اژی‌دهاک، پیدایی دوباره شاه کیخسرو و همپُرسِگی زرتشت با اهورامزدا. نام «روز امید» بخاطر انتظار پیدایی دوباره کیخسرو و دیگر نجات‌بخشان (سوشیانت‌ها) به این روز داده شده است. نام «اسپیدانوشت» از آیین نامه‌نویسی در این روز گرفته شده است که گمان می‌رود با پیام‌های شادباش نوروزی در پیوند باشد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی