Skip to content
 

ارغاسوان (اریجاسوان)

اَرغاسوان: اَریجاسوان. یکی از جشن‌های خوارزمی که در روز یکم خردادماه (شصت بهار) برگزار می‌شده است. هر دو نام این جشن برگرفته از گزارش ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه است. بی‌گمان هیچیک از هر دو نام یاد شده در نسخه‌های خطی آثارالباقیه درست نیستند و در مرور زمان به دلیل نبود آشنایی کاتبان با نام‌های کهن، شکل درست خود را از دست داده‌اند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی