Skip to content
 

آرشادا (ایرشاده)

اَرشادا: (فارسی باستان)/ ایرشادَه (عیلامی). دژی در رُخَج/ آراخوزی که در آنجا سردار سپاه وَهیَزداتَه که از سوی او برای نبرد با سپاهیان داریوش یکم به رُخَج/ آراخوزی گسیل شده بود، شکست خورد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی