Skip to content
 

ارزیفیه

اِرِزیفیَه: (اوستایی). کوهی که چند بار در اوستا و از جمله در زامیادیَشت از آن یاد شده و گویا سرزمین کیکاووس دانسته می‌شده است:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی