Skip to content
 

ارزی

اِرِزی: (اوستایی). یکی از رودهایی که به دریاچه هامون می‌ریزد و در اوستا از آن یاد شده است. نام و موقعیت فعلی این رود دانسته نیست:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی