Skip to content
 

ارد (ارد یکم، اشک سیزدهم)

اُرُد: اُرُد یکم، اَشک سیزدهم. چهاردهمین شاه اشکانی (56- 37 قبل از میلاد). او پس از کشتن پدرش فرهاد سوم و برکناری برادرش مهرداد سوم به پادشاهی رسید. در زمان او و در جنگ حَرّان، سورنا سردار ایران، سپاه روم به فرماندهی کراسوس را شکست داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی