Skip to content
 

ارجان (ارگان)

اَرَّجان: اَرَّگان. محوطه‌ای در نزدیکی بهبهان که گوری عیلامی و مشتکل از آثار مفرغی عیلامی با قدمت حدود 3000 سال در آن پیدا شده است.

[hidepost]

از جمله آثار پیدا شده در ارجان جامی مفرغی است که بر بدنه داخلی آن و در پنج ردیف داستان‌های تصویری نقل شده است. در این نقوش، تصاویری از بندبازی، تله‌گذاری برای پرندگان، در قفس انداختن چند انسان، حمل مواد غذایی و بسیاری نقش‌ونگارهای دیگر بازمانده است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی