Skip to content
 

ارته (ارتا)

اَرَتَه: اَرَتا. نامی که در کتیبه سومری «اِنمِرکار و فرمانروای اَرَته» آمده است. ارته در متون سومری سرزمینی دور در شرق سومر و آن سوی کوه‌های بلند است. به نظر می‌رسد که ارته با نواحی پیرامون هلیل‌رود در جنوب جیرفت مطابقت داشته باشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی