Skip to content
 

اربل (آربیل، آرابلا)

اَربِل: اَربیل/ آرابِلا. شهری در نزدیکی موصل امروزی در عراق که یکی از جنگ‌های اسکندر مقدونی با سپاه داریوش سوم هخامنشی در آنجا روی داد (331 قبل از میلاد) و به شکست سپاه هخامنشی انجامید. تصویری از نبرد اَربِل بر روی قطعه موزائیکی وجود دارد که در موزه ناپل در ایتالیا نگهداری می‌شود. ← اَربَئیرا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی