Skip to content
 

اربسون

اَرِبْسون: شهری از کاپادوکیه در آناتولی و نزدیک شهر فعلی قیصریه. در آنجا سنگ‌نگاره‌‌ای از یک ارابه‌ران همراه با کتیبه‌ای آرامی وجود دارد. در این کتیبه واژه‌های اورمَزد (اهورامزدا) و مَزْدَنیش (مزدا) آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی