Skip to content
 

اران (آران، آلبانیا)

اَران: آران/ آلان/ اِران/ اَرّان/ اَلران/ رانی/ اُلوان/ اُغوان/ آلبانیا (یونانی و رومی)/ آلبانیای قفقاز. سرزمین‌هایی در غرب دریای کاسْپیَن/ مازندران در قفقاز جنوبی و مابین رودهای ارس و کُر. از شهرهای مهم آنست: ایروان، دربند، باکو، گنجه و نخجوان. حدود اَران با حدود جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و جمهوری خودمختار داغستان تقریباً یکسان است. صاحب برهان قاطع آورده است: «اران ولایتی است از آذربایجان که گنجه و بردع از اعمال آنست». به مردمان اُسِتی نیز آلان گفته می‌شود و ممکن است این نام‌ها در اصل مفهوم یکسانی داشته باشند. ← اُسِت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی