Skip to content
 

ابیورد (باورد)

اَبیوَرد: باوَرد. شهر و منطقه باستانی در شمال کوه‌های کوپَت (کوپَت‌داغ) در میان اَشک‌آباد (عشق‌آباد) و تجن. امروزه در جمهوری ترکمنستان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی