Skip to content
 

ابیرادو

اَبیرادو: (فارسی باستان). ناحیه‌ای در خوزیه که به گفته داریوش یکم سنگ‌‌های مصرفی برای ساخت کاخ شوش از آنجا آورده می‌شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی