Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس سیزدهم، آسیاتیکس)

آنتیوخوس: آنتیوخوس سیزدهم مشهور به آسیاتیکُس. بیست و ششمین شاه سلوکی (69- 64 قبل از میلاد). او پسر آنتیوخوس دهم بود و مادرش تا چند سال نیابت پادشاهی او را داشت. آنان از تیگران یکم شاه ارمنستان و چند نبرد محلی دیگر شکست خوردند. مرگ این مادر و فرزند را می‌توان پایان سلسله سلوکیان دانست و تلاش فیلیپ دوم نیز ره به جایی نبرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی