Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس دوازدهم، دیونیسس دوم)

آنتیوخوس: آنتیوخوس دوازدهم مشهور به دیونیسُس دوم. بیست و پنجمین شاه سلوکی (94- 89 قبل از میلاد). او پنجمین پسر آنتیوخوس هشتم بود که به شاهی رسید و جانشین برادرش دیمتریوس سوم شد. قلمرو سلوکیان در این زمان ناحیه‌ای کوچک در حدود دمشق و اطراف آن بود. او در جنگی با نبطیان کشته شد و شهر دمشق به تصرف آنان در آمد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی