Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس هفتم، سیدتس، اورگتس)

آنتیوخوس: آنتیوخوس هفتم مشهور به سیدِتِس و اورگِتِس. پانزدهمین شاه سلوکی (138- 129 قبل از میلاد). او برادر دیمتریوس دوم بود که پس از اسارت او به دست اشکانیان به سلطنت رسید و با کلئوپاترا تئا زن دیمتریوس ازدواج کرد. فرزند این دو، یعنی آنتیوخوس نهم، هم نابرادری و هم پسر عموی سلوکوس پنجم و آنتیوخوس هشتم بود.

[hidepost]

آنتیوخوس هفتم تروفون را شکست داد و به محاصره اورشلیم پایان ‌بخشید. گفته شده که یهودیان سه هزار تالان طلا از ذخایر آرامگاه داود را به او دادند تا از شهر چشم بپوشد و بدان حمله نکند. وی سپس به جنگ با اشکانیان روی آورد و بابل و ماد را تصرف کرد. او سرانجام از فرهاد دوم اشکانی شکست خورد و کشته ‌شد. در این زمان برادرش دیمتریوس دوم که از اسارت رومیان رها شده بود، به پادشاهی بازگشت.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی