Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس ششم، دیونیسس یکم)

آنتیوخوس: آنتیوخوس ششم مشهور به دیونیسُس یکم. سیزدهمین شاه سلوکی (145- 142 قبل از میلاد). او پسر الکساندر بالاس و کلئوپاترا تئا (دختر بطلمیوس ششم فرمانروای مصر) بود.

[hidepost]

آنتیوخوس ششم را تروفون سردار سلوکی در برابر دیمتریوس دوم به شاهی نشانده بود و از او برای رسیدن به خواسته‌هایش بهره می‌برد. در نهایت هم او را از بین برد و خود جایش را گرفت.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی