Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس چهارم، اپیفانس)

آنتیوخوس: آنتیوخوس چهارم مشهور به اِپیفانِس. هشتمین شاه سلوکی (175- 164 قبل از میلاد). او پسر آنتیوخوس سوم و برادر سِلوکوس چهارم بود. نام اصلی او مهرداد بود و نام آنتیوخوس را پس از مرگ برادر و آغاز سلطنت بر او نهاده بودند.

[hidepost]

او به مصر لشکر کشید اما با تهدید رومیان از پیگیری آن باز ماند. در زمان او خاندانی یهودی علیه او شوریدند. سال‌های پایانی سلطنت او در جنگ با اشکانیان گذشت و تا اندازه‌ای به پیروزی دست یافت. اما این پیروزی‌ها با مرگ او بر اثر بیماری متوقف شد. آنتیوخوس در میان یهودیان چهره‌ای ناپسند یهود شناخته می‌شود.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی