Skip to content
 

آنتیوخوس (آنتیوخوس یکم، سوتر)

آنتیوخوس: آنتیوخوس یکم مشهور به سوتِر. دومین شاه سلوکی (281- 261 قبل از میلاد). پسر سِلوکوس یکم. آنتیوخوس یکم از طرف مادرش اَپَمَه ایرانی بود. او پیش از مرگ پدرش سلوکوس یکم و با رضایت او، با  نامادری خود ازدواج کرد.

[hidepost]

پس از قتل سلوکوس یکم، با شورش‌هایی در سوریه و کاپادوکیه (که تحت حکومت دودمانی ایرانی بود) روبرو شد. وی سپس بر سر فرمانروایی بر سوریه با بطلمیوسیان (که بر مصر فرمان می‌راندند) اختلاف پیدا کرد و این اختلاف به جنگ‌هایی منجر شد که به «جنگ‌های سوری» مشهورند. آنتیوخوس یکم در ابتدا یکی از پسرانش را جانشین خود کرده بود، ولی او را به دلیل شورش و نافرمانی کشت و جانشینی را به پسر دیگر خود آنتیوخوس دوم واگذار کرد. آنتیوخوس در جنگی در نزدیکی سارد شکست ‌خورد و مدت کوتاهی پس از آن درگذشت.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی