Skip to content
 

آنابازیس (آناباسیس)

آنابازیس: آناباسیس. کتابی از آرّیانوس فلاویوس، مورخ یونانی- رومی (تألیف سده دوم میلادی). در شرح زندگی و فتوحات اسکندر مقدونی. سرگذشت مقاومت آریوبرزن و سپاهیانش در برابر اسکندر در همین کتاب آمده است. او نام این کتاب را به تقلید از آنابازیس گزنفون گرفته است. همچنین ← عقب‌نشینی ده هزار سرباز.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی