Skip to content
 

آموری (آمورو، مارتو)

آموری: آمورّو/ مارْتو. سرزمین و مردمانی در غرب بین‌النهرین در هزاره سوم و دوم قبل از میلاد. احتمال می‌رود که آموریان به یکی از زبان‌های ایرانی تکلم می‌کردند. خدای آموریان اَشْرَت نام داشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی