Skip to content
 

آمودریا (آمو، آموی، آمویه، آب‌بهی، به‌رود، وه‌رود، جیحون، مولیان)

آمودریا: آمو/ آموی/ آمویَه/ آبِهی/ آب‌بِهی/ بِه‌رود/ وِه‌رود/ جیحون/ مولیان/ جوی مولیان. بزرگترين، پرآب‌ترين، طولاني‌ترين و پهن‌ترين رود همه سرزمين‌هاي فلات ايران. اين رود در مسير 2540 كيلومتري خود از شعبه‌ها و درياچه‌ها و بركه‌ها و آبشارهاي بسياري برخوردار مي‌شود. آمودريا با نام «آب پنج/ پنج‌آب»، از کوهستان‌های پامیر (بلندي‌هاي «هُكَر» در اوستا) به دریای کاسْپیَن/ مازندران (درياي  «فراخكرت» در اوستا) روان مي‌شده است.

[hidepost]

این رود اکنون با تغییر مسیر به سوی دریاچه خوارزم/ آرال می‌رود. ممکن است رود «دایْتی/ دائیتیا/ وَنْگوهی/ وَنگوهی‌دائیتیا» که در اوستا از آن یاد شده، آمودریا باشد. آمودریا اهمیت و نقش فراوانی در اسطوره‌ها و متون باستانی دارد. ابوریحان بیرونی فرشته نگاهبان این رود را وخشنکام نامیده است. ← وخشنکام.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی