Skip to content
 

آمل (آمل زم، آمل جیحون)

آمُل: آمُل زَم/ آمُل جیحون. شهری در کنار آمودریا که امروزه چارجوی نامیده می‌شود.

[hidepost]

آمل از شهرهایی است که نام آن مکرراً در شاهنامه و تاریخ‌نامه‌ها و متون جغرافیای تاریخی ایران آمده است. به موجب شاهنامه فردوسی، شهر کوس که پایتخت فریدون بوده در نزدیکی آمل است. حُمَدَالله مستوفی در نُزهه‌القلوب آنجا را از ساخته‌های طهمورث قلمداد کرده است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی