Skip to content
 

آشوربانیپال (آسوربانیپال، آشوربنی‌اپلی)

آشوربانیپال: آسوربانیپال/ آشّوربَنی‌اَپْلی (بابلی). آخرین پادشاه آشور (669- 627 قبل از میلاد). از آشوربانیپال کتابخانه بزرگی مشتمل بر الواح فراوان به دست آمده است. او در سال 645 قبل از میلاد به شوش لشکر کشید و آنجا را ویران کرد.

[hidepost]

بخشی از این واقعه در کتیبه‌ای که از او به یادگار مانده، چنین آمده است: «من شوش، شهر بزرگ مقدس را به خواست آشور و ایشتار فتح کردم. من زیگورات شوش را که با آجرهایی از سنگ لاجورد لعاب شده بود، شکستم. معابد عیلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و الهه‌هـایشان را به باد یغما دادم. سپاهیان من وارد بیشه‌های مقدسش شدند که هیچ بیگانه‌ای از کنارش نگذشته بود، آنرا دیدند و به آتش کشیدند. من در فاصله یک ماه و بیست و پنج روز راه، سرزمین شوش را تبدیل به یک ویرانه و صحرای لم یزرع کردم. ندای انسانی و فریادهای شـادی به دست من از آنجا رخت بربست، خاک آنجا را به توبره کشیدم و به ماران و عقرب‌ها اجازه دادم آنجا را اشغال کنند».

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی