Skip to content
 

آشور 3

آشور: یکی از شهرهای کشور آشور بر ساحل غربی رود دجله و بالاتر از ملتقای رود زاب در جنوب موصل امروزی که نخستین پایتخت آن نیز بود.  همچنین ← آشورستان.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی