Skip to content
 

آشور 2 (اثوره، اثورا، اثور، آشوره)

آشور: اَثورَه و اَثورا (فارسی باستان)/ اَثور (آرامی)/ آشورَه (عیلامی)/ آشور (بابلی). سرزمین و کشوری در بین‌النهرین شمالی.

[hidepost]

آشوریان از میانه‌های هزاره دوم قبل از میلاد به تناوب از بابل مستقل شدند. پادشاهان آشوری عادت به حمله به کشورهای مجاور داشتند و در نهایت از مادها شکست خوردند و منقرض شدند. ممکن است نام فعلی سوریه صورت و بازمانده‌ای از نام کشور آشور باشد.  همچنین ← آشورستان.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی