Skip to content
 

آزرمیدخت

آزَرمیدُخت: شاه‌بانوی ساسانی (630 میلادی) و دختر خسروپرویز که به دلیل نبود وارث مرد در خاندان شاهی بطور موقت به پادشاهی گمارده شده بود. رستم فرخزاد که بعدها یکی از فرماندهان سپاه ایران در جنگ با اعراب شد، به آزرمیدخت تجاوز می‌کند و سپس او را کور می‌کند و می‌کشد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی