Skip to content
 

آز (آزی)

آز: آزی (اوستایی). دیو آز و طمعکاری. در اوستا از این دیو با صفت دَئِوه‌داتَه (دیوداد) یاد شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی