Skip to content
 

آریایی

آریایی: منسوب به سرزمین آریا (صورت کهن‌تری که در مرور زمان به «ایران» تبدیل شده) و مردمانی که در آن سرزمین می‌زیستند. همچنین در سده گذشته به عنوان نام دیگری برای زبان‌های هندوایرانی بکار می‌رفت که بعدها متروک شد. این اصطلاح برخلاف تداول رایج مفهوم نژادی ندارد. ← آریا و آریانا و ایران.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی