Skip to content
 

آرتمیس (آرتمیز)

آرتِمیس: بانوی حاکم شهر هالیکارناس (پایتخت کشور کاریَه/ کاری) که در سال 480 قبل از میلاد از روی ناچاری و به اصرار خشیارشا در جنگ دریایی سالامیس/ سالامین علیه سپاه یونان شرکت کرد. او خشیارشا را از این جنگ برحذر می‌داشت. جنگی که در نهایت به شکست خشیارشا منجر شد. گفته شده که آرتمیس بطور پنهانی با یونانیان همدستی می‌کرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی