Skip to content
 

آرامگاه‌های چغازنبیل

آرامگاه‌های چُغازنبیل: مجموعه‌ای از چندین آرامگاه سردابه‌ای در مجاورت زیگورات چغازنبیل از دوره عیلامی. هر یک از این آرامگاه‌ها با 17 پله به زیر زمین راه می‌یابد و در آنجا اطاق‌ها و تختگاه‌هایی وجود دارد که متوفی را بر روی آن تختگاه می‌نهاده‌اند. شواهدی از سوزاندن مردگان در آنجا به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی