Skip to content
 

آذرجشن

آذَرجشن: از جشن‌های آتش در نخستین روز آذرماه. ظاهراً به مناسبت فرا رسیدن ماه آذر و برافروختن نخستین شعلة زمستانی (با جشن آذرگان اشتباه نشود).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی