Skip to content
 

آدامز، رابرت مک‌کورمیک

آدامز: رابرت مک‌کورمیک آدامز (Robert McCormick Adams). باستان‌شناس آمریکایی (1926- میلادی). متخصص باستان‌شناسی ایران، عراق و سوریه، و نظریه‌پرداز در باستان‌شناسی نظری.

[hidepost]

از جمله آثار اوست: اکتشافات غارهای باستانی ایران، کشاورزی و شهرنشینی در جنوب غربی ایران باستان، مطالعات باستان‌شناختی و نمونه‌‌برداری در جندی‌شاپور، روند تکاملی تمدن‌های اولیه.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی