Skip to content
 

آخان

آخان: واحد حجم در دوره هخامنشی. هر آخان عبارت از 2000 کَپَتیس و هر کَپَتیس تقریباً معادل 1.2 لیتر بوده است. در نتیجه هر آخان معادل حدود 2400 لیتر مایعات بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی