Skip to content
 

آثارالباقیه

آثارالباقیه: الآثارالباقِیَه عَن القرون‌الخالِیَه. کتابی از ابوریحان بیرونی (تألیف 391 هجری قمری). در زمان‌شناسی رویدادها و پادشاهان و شرح گاهشماری‌ها و جشن‌های مردمان باستان. کتاب آثارالباقیه که به زبان عربی نوشته شده، یکی از مهم‌ترین منابع برای بررسی نظام‌های گاهشماری و شیوه‌های تقویم‌نگاری و تعاریف پایه آنها، نام ماه‌ها، زمان‌سنجی رویدادهای تاریخی و سال‌های پادشاهان، و نیز جشن‌ها و باورداشت‌ها در ایران و عموماً در شرق باستان است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی