Skip to content
 

آبراه سوئز (کانال سوئز)

آبراه سوئز: کانال سوئز. آبراهه‌ای که به فرمان داریوش یکم در مصر ساخته شد و دریای سرخ را به رود نیل پیوند داد. از دوران فرمانروایی هخامنشیان بر مصر، آثار و یادمان‌هایی برجای مانده که بیشترین آنها از زمان داریوش یکم است. یکی از مهم‌ترین آثار بر جای مانده از زمان داریوش در مصر، آبراهی است که رود نیل را به دریای سرخ پیوند می‌دهد. در طول مسیر این آبراه، تاکنون پنج ستون سنگی و کتیبه یادمانی از این پادشاه شناسایی شده است.

ساخت آبراهی که دریای سرخ (احمر) را به رود نیل و دریای مدیترانه متصل کند، سرگذشتی طولانی دارد. فراعنه مصر دستکم از هزاره دوم قبل از میلاد (و شاید از هزاره سوم) در اندیشه ساخت چنین آبراهی بوده‌اند و در زمان فرعون نخائو/ نخو (۶۰۹- ۵۹۴ قبل از میلاد) ساخت آبراه تا اندازه زیادی پیش رفته بود.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی