Skip to content
 

آبرامیان، روبن

آبرامیان: روبِن آبرامیان (Rouben Abramian). زبان‌شناس ارمنستانی و متخصص زبان پهلوی (1881- 1951 میلادی). بنیانگذار کرسی زبان‌های باستانی ایران و زبان پهلوی در دانشگاه تهران.

[hidepost]

از جمله آثار اوست: فردوسی و شاهنامه او، فرهنگ پهلوی- روسی- ارمنی- انگلیسی، آموزش پهلوی به زبان فارسی، روش خواندن کلمات ناشناخته ارمنی گرفته‌شده از زبان پهلوی، دین قدیم ارمنیان، ارداویراف‌نامه، راهنمای زبان پهلوی، مقایسه داستان‌های حماسی ایران با داستان‌های ارمنی و یونانی و آلمانی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی