Skip to content
 

آبان‌یشت (آناهیدیشت، اردویسوره‌یشت)

آبان‌یَشت: آناهیدیَشت/ اَرِدویسورَه‌یَشت. پنجمين يشت اوستا و يكي از كهن‌ترين آنها که در ستایش و بزرگداشت ناهید/ اَناهیتا/ آناهید سروده شده است. آبان‌يشت داراي 30 بخش يا كَردِه و 133 بند است. اما بسياري از اين بندها در دوره‌هاي جديدتر به متن اصلي افزوده شده‌اند. اشاره‌هاي جغرافيايي موجود در آبان‌يشت نشان مي‌دهد كه محل سرايش آن، سرزمين‌هاي جنوبي آسياي ميانه و شمال افغانستان امروزي و بويژه نواحي پيرامون رود آمو/ آمودريا بوده است. آبان‌يشت از منابع با اهميت در بررسي نام‌هاي پهلوانان و سرداران و پادشاهان در ايران باستان دانسته می‌شود.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی