Skip to content
 

آبانگاه

آبانگاه: جشنی همراه با آب‌پاشی و انتظار بارش باران در روز دهم فروردین‌ماه (آبان‌روز از فروردین‌ماه) که نخستین آبان‌روز سال است.

[hidepost]

از آنجا که این جشن در آغاز فصل زراعی بوده است، ممکن است مانند سیزده‌بدر (تیرروز از فروردین‌ماه) همراه با آیین‌های باران‌خواهی بوده باشد.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی