Skip to content
 

آبانگان

آبانگان: جشنی در روز دهم آبان‌ماه (آبان‌روز از آبان‌ماه) در گرامیداشت آبان و ناهید. جزئیات و شیوه برگزاری این جشن در گذر زمان فراموش شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی