Skip to content
 

قلعه فراموشی (قلعه گیلگرد، قلعه انوشبرد)

قلعه فراموشی: قلعه گیلگَرد/ قلعه اَنوشبَرد (در لغت به معنای نابودکننده زندگی). زندان سیاسی و سیاهچالی قلعه‌مانند و مخوف در خوزستان که در دوره ساسانی برای حبس و شکنجه دائمی مخالفان حکومت و دین زرتشتی ساخته شده بود. این زندان در حدود شهر گندی‌شاپور/ جندی‌شاپور یا دزفول جای داشته و برخی معتقدند محل دقیق آن در محله مرتفع موسوم به «قلعه» در داخل شهر دزفول و در مجاورت رود دز و پل تاریخی آن بوده است. جایی که امروزه نیز بقایایی از استحکامات آن برجای مانده است. زندانیان محبوس در قلعه انوشبرد هیچگاه آزاد نمی‌شدند و اعدام نیز نمی‌شدند، بلکه به اندازه‌ای در شرایط سخت و هولناک زندان سپری می‌کردند تا بمیرند. کسی در کشور حق نداشت در باره این زندان صحبت کند و یا حتی نام آنرا بر زبان بیاورد. همچنین سخن گفتن از نام زندانیان یا زندان‌بانان ممنوع بود و مجازات‌های سختی در پی داشت (کریستنسن، ص 412 تا 414).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی